Populația raionului 83700 locuitori
Populația orașului Anenii Noi 8600 locuitori
Utilizatori 3045 inclusiv copii-1400
Cheltuieli totale pentru întreținerea bibliotecii 526,212 lei
Cheltuieli totale per capita 61,18 lei
Cheltuieli totale per utilizator 172,8 lei
Cheltuieli pentru achiziții per capita 9,36 lei
Cheltuieli pentru achiziții per cititor 26,4 lei
Cheltuieli pentru personal 226,500 lei
Cheltuieli pentru achiziții 80,500 lei
Cheltuieli pentru reparații 35,000 lei
Personalul bibliotecii 14
Personalul de specialitate 10
Timp mediu de funcționare 40
Vizite la bibliotecă 26716, inclusiv copii – 12894
Utilizatori 4877, inclusiv copii 2478
Împrumut 95492, inclusiv copii 32747
Colecții 53773 publicații, inclusiv pentru copii – 23454
Colecții per capita 6,25 publicații
Rata de înnoire a fondului de publicații 32,5 an