• Colecționează, dezvoltă, organizează și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice reprezentate pe diferiți purtători de informație, în funcție de dimensiunile și structura socio-profesională a populației din raion;
  • Întocmește cataloage și alte instrumente de valorificare și comunicare a colecțiilor în sistem tradițional și informațional;
  • Asigură servicii de informare bibliografice și documentare de interes local și după caz de interes național și internațional;
  • Oferă utilizatorilor atît servicii pentru lectură, studiu,  informare și documentarea la sediu și sectii, cît și de împrumut la domiciliu. Serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu sunt în principiu gratuite;
  • Inițiază, organizează programe de valorificare a tradițiilor culturale de animație culturală, de promovare a creației științifice, tehnice, cultural – artistice;
  • Asigură condiții pentru studiu și informare în două săli de lectură potrivit cerințelor utilizatorilor și specificului documentelor din colecțiile de bază;
  • Asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul bibliotecar în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  • Efectuează, în condițiile legii, operațiunile de recuperare fizică și a contravalorii publicațiilor degradate ori nerestituite de către cititori la valoarea reactualizată;
  • Organizează activități de marketing și publicitate specifice activității bibliotecii publice;
  • Efectuează operațiuni de conservare, igienă și patologie a publicațiilor, casarea lor din motive de uzură fizică sau morală;
  • Inițiază și dezvoltă programe speciale prin care oferă informații de interes public pentru și despre comunitatea locală și internațională, organizează activități specifice de formare și informare a utilizatorilor, de animație culturală și de comunicare a colecțiilor.