Utilizatorii beneficiază de serviciile bibliotecii în baza permisului de intrare.
Înscrierea, precum și înregistrarea se face în baza următoarelor acte:

  • buletin de identitate
  • legitimația de serviciu
  • carnet de student sau licean
  • carnet de pensionar

Termeni și condiții

  • Pentru eliberarea permisului, utilizatorul completează formularul – contract de înregistrare, ia cunoștință de Regulamentul bibliotecii și confirmă prin semnătură sa obligația de a le respecta.
  • Utilizatorul semnalează bibliotecii raionale imediat orice modificare de adresă sau de identitate și răspunde personal de permisul său.
  • Permisul se elibereaza pe o perioada de 9 ani.
  • Permisul acordă dreptul de utilizare a oricărui compartiment al bibliotecii și nu este transmisibil.
  • Duplicatul permisului se eliberează doar în cazul pierderii sau deteriorarii acestuia.
  • Pentru eliberarea duplicatului se prezintă actele indicate mai sus.