1. Crearea și dezvoltarea deprinderilor de lectură la copii, de la o vîrsta fragedă;
  2. Sprijinirea educației, atît a celei individuale și autoeducației, cît și a educației la toate nivelele;
  3. Asigurarea șanselor pentru dezvoltarea creativității personale;
  4. Stimularea imaginației și a creativității la copii și tineri;
  5. Asigurarea accesului la valorile culturale ale tuturor creațiilor artistice;
  6. Promovarea dialogului intercultural și favorizarea diversității culturale;
  7. Sprijinirea tradiției orale;
  8. Sprijinirea accesului cetățenilor la toate informațiile care privesc comunitatea;
  9. Asigurarea unor servicii de informare adecvate întreprinderilor și grupurilor de interes local;
  10. Facilitarea dezvoltării abilităților de a informa și de a utiliza computerele;
  11. Sprijinirea și participarea la activitățile și programele de instruire a tuturor grupelor de vîrstă și inițierea de astfel de activități.