STRUCTURA

Serviciul relații cu publicul: asigură circulația publicațiilor în relația bibliotecă – beneficiar prin intermediul:

  • Sala de lectură adulți
  • Sala de lectură copii
  • Sala împrumut adulți
  • Sala împrumut elevi (cl. I – IV)
  • Sala împrumut elevi (cl. V – IX)
  • Sala Multimedia

SERVICII

  • Serviciul bibliografic : asigură servicii de informare bibliografică a beneficiarilor.
  • Serviciul fonduri : asigură completarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.