În acest debut al  toamnei, am avut un prilej deosebit de plăcut de a ne deschide inimile pentru carte și creație literară unii din cei mai mari scriitori ai neamului nostru: poetul, prozatorul, eseistul, dramaturgul-  Iulian Filip; Vitalie Raileanu-  critic literar, director Biblioteca municipală ” Onisifor Ghibu”;Vera Osoianu- directorul adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Invitații au vorbit celor prezenți despre importanța lecturii și despre rolul Festivalului  Național al Cărții și Lecturii în promovarea valorilor supreme.

Cu ocazia acestui frumos eveniment oaspeții de onoare ai Festivalului au adus în dar bibliotecii raionale Anenii Noi un lot de carte pentru cititori.

Deasemenea la manifestare au fost prezenți dna Olga Bogovic, vice- președintele raionului Aneniii Noi, d-lui Eugen Margine, președintele Comisiei Învățămînt,  Cultură și Tineret  CR , directorul Liceului ” Andrei Straistă”, Vasile Moroșanu, șef Secție Cultură, Turism și Sport, Artist al poporului, care au ținut să aducă mesaje de salut și felicitări cu ocazia acestei frumoase sărbători.

Alături de aceste personalități remarcabile, publicul a fost îndemnat să zăbovească cît mai mult asupra lecturii pentru că este un mare adevăr afirmația ce aparține poetului Dumitru Păsat: ”de la carte trebuie să pornim și tot la carte trebuie să ajungem, dacă vrem să știm cine am fost, cine suntem și cine trebuie să fim mai departe.”

Organizat în preajma a două mari sărbători naţionale, Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Noastre, incluzând ziua de 1 septembrie – prima zi de şcoală şi Ziua Cunoştinţelor, Festivalul Național al Cărții și Lecturii este o platformă ideală pentru a demonstra, cât de mult înseamnă biblioteca, cartea şi lectura în lărgirea orizontului cultural al fiecărei persoane, în dezvoltarea personalităţii şi în consolidarea comunităţii.

Ediția a IV-a a FNCL a fost consacrată integrării europene a Republicii Moldova și  marelui om de artă Dumitru Matcovschi, inițiativa fiind și un omagiu adus memoriei și creaţiei poetului nostru naţional, graţie activităţii sale literare şi atitudinii civice faţă de neam, patrie, ţară.

Iar pentru a cinsti memoria Marelui Poet al Toamnelor , programul activității a cuprins un medalion literar-muzical, cu momente poetice și muzicale din creația lui Matcovschi.

În cadrul FNCL, comunitatea bibliotecară din localitățile raionului au desfășurat diverse activități culturale de promovare a cărţii şi  lecturii, medalioane literare, ore de lectură, concursuri în baza operei Dumitru Matcovschi.  Anume asemenea acțiuni de amploare contribuie la  crearea imaginii pozitive a bibliotecii în mediul comunitar, iată de ce festivalul reprezintă o punte de legătură dintre carte- bibliotecă- cititor.

Prin asemenea activități venim să  încurajam copiii şi să-i îndemnăm spre carte, lectură, bibliotecă, să punem cartea în mâna copilului, cât mai des şi cât mai devreme. Aşa vor creşte generaţii noi care vor putea vorbi în faţa unui public, îşi vor putea exprima coerent gândurile, vor putea vorbi frumos limba.

În cadrul FNCL ed. IV-a au  avut loc un şir de concursuri, rezultatele cărora au fost anunţate în cadrul activității din 5 septembrie, în continuare  enumerăm lista învingătorilor :


 

1. Concurs-campionat raional al internauților de navigare pe Internet

I loc – Popa Evelina, s. Botnărești

II loc – Roșior Sorin, or. Anenii Noi

III loc – Curbet Alexandra, s. Hîrbovăț

2. Concurs raional de esee în baza operei scriitorului D. Matcovschi

I loc – Frunza Ana, s. Hîrbovăț

II loc –

Musteață Ecaterina, s. Varnița

Donciu Anastasia, s. Bulboaca

III loc – Ionașcu Felicia, s. Puhăceni

3. Concursul „Cea mai activă familie cititoare”

I loc – familia Robu, s. Todirești

II loc – familia Badan, or. Anenii Noi

III loc – familia Șorohov, s. Puhăceni

4. Concursul „Cel mai activ cititor” (categoria de vîrstă- copii)

I loc –

Postolachi Iuliana, s. Puhăceni

Samson Laura, s. Puhăceni

II loc – Ipatii Silvia, s. Delacău

III loc – Cristea Patricia, or. Anenii Noi

Concursul „Cel mai activ cititor” (categoria de vîrstă- maturi)

I loc – Chetrean Elena, or. Anenii Noi

II loc – Sîrghi Elena, s. Bulboaca

III loc – Bețco Tamara, s. Delacău

5. Proiect-concurs republican „Valiza cu comori

I loc – Biblioteca publică Bulboaca nr. 2

II loc –

Biblioteca publică Hîrbovăț (filiala copii)

Biblioteca publică Delacău

III loc –

Biblioteca publică Cobusca Nouă

Biblioteca publică raională Anenii Noi


Sperăm că această ediţie a Festivalului va fi cu adevărat memorabilă, care va demonstra încă o dată rolul şi importanţa cărţii şi a lecturii în dezvoltarea fiecărei persoane în parte, a comunităţii şi a ţării în întregime.

Comentarii

comentarii