La 30 aprilie a avut cea de-a XXIV- a ediție a concursului literar „La izvoarele înțelepciunii” (etapa raională), dedicat poetului Dumitru Matcovschi care anul acesta ar fi împlinit 75 ani de la naștere.

A intrat în literatură spontan, ca un bolid. „Macii în rouă”, volumul cu care a debutat, a rămas, pentru cei 46  de ani de activitate ce au urmat, un expresiv simbol al zvîcnetului creaţiei încinse de emoţie şi nerv, al durutei arderi sufleteşti pentru valorile noastre naţionale, pentru Pămînt, Patrie, Rădăcini şi Femeie; al neverosimilei lupte cu moartea – pentru viaţă; al dăruirii în totalitate scrisului, literaturii, idealurilor ţării şi poporului.

Pe Dumitru Matcovschi viaţa l-a bucurat, şi tot viaţa l-a întristat. Dar, bună-rea, nu s-a săturat de ea. Poetul schiţează un zîmbet amărui şi rosteşte simplu, ca pe un dulce joc de cuvinte: „Viaţa e una întotdeauna şi-i ca lumina, a tuturor, numai de viaţă, numai de viaţă, numai de viaţă îmi este dor”…

Concursul se organizează de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova,Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, cu contribuţia autorităţilor publice locale, bibliotecilor publice şi bibliotecilor şcolare, uniunilor de creaţie, a unor organizaţii non-guvernamentale.

Etapa finală a concursului se organizează în colaborare cu biblioteci judeţene şi autorităţi publice judeţene din România.

Concursul se desfăşoară în patru etape.

I – etapa locală

II – etapa raională. Învingătorii etapei respective sunt promovaţi în etapa a treia, republicană.

III – etapa republicană,  se desfăşoară la Chişinău. Numărul participanţilor la această etapă se stabileşte în dependenţă de numărul de localităţi din raioane.

IV – etapa finală. Învingătorii în etapa republicană (Republica Moldova) şi judeţeană  (România) sunt promovaţi în etapa finală, care se desfăşoară alternativ în  Republica Moldova sau România. Finala întruneşte câte 10 concurenţi din Republica Moldova şi România. Participanţilor li se acordă premii (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III) şi menţiuni pentru participare.

La concurs au participat 23 de concurenţi din majoritatea localităţilor raionului, elevi ai claselor IX–XI. Ca de obicei concurenții au avut de înfruntat două probe: scrisă (8 întrebări) și orală (3 întrebări).

Conform punctajului acumulat, juriul a decis ca premiile să fie repartizate astfel :


Premiul Mare: Frunza Anna (s. Hîrbovăț), cl. XI

Locul I: Prestescu Nicoleta (s. Delacău), cl. IX

Locul II:

 • Munjiu Lia (s. Puhăceni)                    cl. X
 • Necula Doina (s. Mereni)                     cl. IX

Locul III: Grigoriev Cristina (s. Gura Bîcului), cl. IX

Locul IV:

 • Romașevschi Cristina (s. Șerpeni), cl. IX
 • Samson Valentina (s. Roșcani), cl. IX

Mențiuni:

 • Lușmanschi Alexandra (Anenii Noi)      cl. XI
 • Matei Iana  (Anenii Noi)                         cl. XI
 • Donciu Anastasia (s. Bulboaca )             cl. XI
 • Popsuico Vlada (s. Chirca)                      cl. IX
 • Cecan Violeta (s. Merenii Noi)               cl. IX
 • Ignat Victoria (s. Todirești)                     cl. IX
 • Bocan Maria (s. Țînțăreni)                      cl. IX
 • Dugan Diana (s. Telița)                           cl. IX
 • Nicoară Olga (s. Calfa)                            cl. IX
 • Smocinschi Ana (s.Cobusca Nouă)          cl. IX
 • Catană Magdalena (s. Ciobanovca)          cl. IX
 • Evciuc Anastasia (s. Chetrosu )                cl. IX
 • Timuș Corina ( s. Cobusca Veche )           cl. IX
 • Ardeleanu Loredana (s. Varnița)                cl. X
 • Corotaș Maxim (s. Geamăna )                    cl. IX
 • Gorceac Victoria (s.Speia )                         cl. IX

Pentru a reaprinde flacăra vie a creației lui Matcovschi au fost interpretate cîteva cîntece pe versurile marelui poet.

La etapa republicană ceva avea loc în data de 17 mai, Frunza Anna și Pretescu Nicoleta ne vor reprezenta raionul.


Paniș Silvia

Metodist principal BPR

Comentarii

comentarii