La 12 mai, s-a desfășurat ediția a XXVI-a a Concursului literar “La izvoarele înțelepciunii”    ( etapa raională), dedicat scriitorului român Ionel Teodoreanu. La concurs au participat 21 concurenți,cei mai buni din întreg raion, concurenții ce au dat dovadă de cunoștințe, referitor la opera și viața scriitorului Ionel Teodoreanu.

Le mulțumim tuturor participanților, bibliotecarilor ce activează în bibliotecile publice și cele școlare, profesorilor pentru implicare și receptivitate.


Conform punctajului acumulat participanții s-au clasat pe următoarele locuri:

Locul I:

 • Iordăchescu Daniela Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi
 • Chioru Daniela, s. Varnița

Locul II:

 • Ceban Cătălina, s. Puhăceni
 • Focșa Luminița, s. Delacău

Locul III:

 • Sucitu Victoria, s. Hîrbovăț

Mențiuni:

 • Pascari Ina, or. Anenii Noi
 • Ojog Valeria, s. Chetrosu
 • Vereș Sergiu, s. Chirca
 • Catană Dumitrița, s. Ciobanovca
 • Boenciuc Irina, s. Botnărești
 • Melnic Victor, s. Cobusca Nouă
 • Necula Doina, s. Mereni
 • Ivanov Daniela, s. Bulboaca
 • Șipitca Cătălina, s. Gura Bîcului
 • Sîrbu Valeria, s. Telița
 • Railean Adelina, s. Floreni
 • Turtureanu Heromina, s. Geamăna
 • Vizdoagă Daniela, s. Roșcani
 • Boghiu Cristina, s. Speia
 • Cîrlig Adelina, s. Șerpeni
 • Modvală Andreea, s. Țînțăreni

Participantele Iordăchescu Daniela – elevă a Liceului Teoretic “M. Eminescu”, or. Anenii Noi, și Chioru Daniela elevă a Liceului Teoretic Varnița, au acumulat punctajul cel mai mare, calificîndu-se pe locul I. Ele ne vor reprezenta raionul la etapa republicană a concursului.

Le dorim mult succes !


Paniș Silvia, metodist BPR

Comentarii

comentarii