Spunea cineva că trebuie să-ți propui obiective majore ca să nu admiți conservarea existenței tale minore. De acest principiu am fost ghidați în anul 2002 cînd am hotărît să participăm la concursul anunțat de Fundația SOROS Moldova și am cîștigat proiectul Sala Multimedia.

Astfel, la sărbătorirea jubileului de 55 ani al bibliotecii, a fost deschisă pentru utilizatori Sala Multimedia, unde sînt amplasate 7 computere cu acces la Internet, cu colecție de CD-uri, schimbînd radical imaginea bibliotecii în comunitate. Zilnic beneficiarii au acces la variate surse de informație.

Sala Multimedia oferă următoarele servicii:

  • Navigarea pe Internet
  • Utilizarea poștei electronice
  • Audierea muzicii preferate
  • Studierea limbilor moderne
  • Xeroxarea informației necesare
  • Vizionarea filmelor celebre
  • Accesarea variatelor și interesantelor jocuri electronice
  • Printarea informației din Internet și de pe CD
  • Studierea programelor de calculator în ajutorul procesului de învățămînt
  • Utilizarea calculatorului /tehnoredactarea textelor . ș.a./