1946 A fost înființată biblioteca publică din localitatea Anenii Noi. Fondul de carte s-a constituit din 300-500 exemplare. Primii bibliotecari- d-na Dostoevschi Lidia, d-na Bugaevschi Lidia.

1946-1949

Colecțiile Bibliotecii treptat se completau. După mărturisirile d-nei Bugaevschi Lidia, transport nu era, iar completarea se efectua la Chișinău. Era nevoită să plece cu trenul de la stația Bulboaca. Ceasuri nu erau, se orienta după lună. Uneori venea prea devreme (venea pe jos de la Anenii Noi) și aștepta în gară. Alteori întîrzia și făcea cale întoarsă. Parcurgea distanța 4 km pe jos (Anenii Noi – Bulboaca). În pofida vremurilor vitrege,  populația orășelului pășea des pragul bibliotecii.

31.03.1950

Soarta a binevoit ca dirijarea bibliotecii (ordinul Nr. 40 din 29.03.50) să fie preluată de un specialist în domeniu- d-na Caciur Maria Filip(anul nașterii 1926, 18 februarie), absolventă a școlii de iluminare culturală din Odessa, fiind repartizată în orașul Anenii Noi ca șef de bibliotecă. Primul specialist în domeniu a fost primit cu bunăvoință la Anenii Noi. Însuși șeful Secției Cultură i-a dus bagajele – D-nul Privalov (cazînd-o în propria locuință) pînă și-a găsit o gazdă. D-na Caciur M.F. prin activitatea ei a scris o pagină aparte în activitatea bibliotecii.

O odisee reprezintă însăși biografia acestei doamne. Fiind băștinașă din Ucraina, în timpul războiului, anul 1942 la vîrsta de 16 ani, împreună cu mai multe copile din localitate a fost trimisă în Germania, urmînd 3 ani de viață departe de părinți în lagărul de detenție Naihaus (amplasat la 30 km de Buhenvald), care au durat o venicie. Cu 500 gr. pîine., 1 lingură de marmeladă, o lingură de margarină trebuia să existe o săptămînă. “Dacă nu munceai, te duceau la Buhenvald”. Bunul Dumnezeu i-a dat zile si după întoarcerea din lagăr a studiat la Odessa. Dumnezeu i-a dat și harul de pictor, astfel biblioteca din Anenii Noi corespundea tuturor cerințelor timpului.

1950-1951 Biblioteca dispunea de aproximativ 2000 cărți, care încăpeau în două dulapuri mari. Cu contribuția d-nei Caciur M. au fost deschise în anii 50 biblioteci în localitățile Telița, Șerpeni, Mereni, Geamăna.
1952 Prin ordinul Ministerului Culturii, în orășel se deschide Biblioteca pentru copii, fondul de carte constituind 300 cărți selectate din fondul bibliotecii existente. Șefa Bibliotecii pentru copii fiind d-na Saicova Sofia.
1976 Biblioteca publică orășenească din Anenii Noi primește statut de bibliotecă raională a sistemului centralizat de biblioteci din raion. Director a fost d-na Elena Cebotari, specialist in Biblioteconomie, absolventă a Institutului de Cultură din Moscova. Cu mici întreruperi a coordonat activitatea bibliotecii din anii 1976- 1999. Om al culturii și al lecturii, dumneaei a contribuit la îmbogățirea fondului de carte, stabilind punți de legătură cu orașul Tulcea, România, biblioteca primind o donație de 5000 exemplare publicații din România, o achiziție de carte inteligentă.
1991 În urma descentralizării sistemului de biblioteci, biblioteca raională a primit statut de bibliotecă publică orășenească.
1999-2004 Directorul bibliotecii –  d-na Parascovia Codreanu. Biblioteca cîștigă 2 granturi la fundația SOROS Moldova ( Sala Multimedia, Colecția Multimedia – 3500 USD), astfel biblioteca fiind dotată cu 3 computere conectate la Internet. A fost procurat și un xerox cu ajutorul Primăriei.

Biblioteca și-a schimbat imaginea în comunitate, oferind accesul beneficiarilor la diferite surse de informație (Director de proiect – Elena Farmagiu – Cebotari, Parascovia Codreanu).

2004 Începînd cu 1 ianuarie 2004, biblioteca are statut de biblioteca publică raională, biblioteca pentru copii fiind filiala bibliotecii raionale. Statele de personal. Total: 14-12 bibliotecari, 2 personal tehnic.
2004-2005 Din anul 2004 septembrie – februarie 2005 – director al bibliotecii- d-na Elena Cebotari – Farmagiu.

La moment, biblioteca e coordonata de d-na Trofimov Maria. În bibliotecaă activează specialiștii: Zinenco Svetlana, Ceban Maria, Ceban Eleonora, Bondari Natalia, Rîjenco Eugen, Strungari Silvia, Vidrașcu Tatiana, Plămădeală Olga, Tomac Marina.

Pe parcursul anilor biblioteca și-a schimbat de 7-8 ori sediul. Spațiul e mic. Visul, țesut de cîteva generații – o încăpere adecvată. Pe parcursul anilor la bibliotecă au muncit Tatiana Gorbenco, Valentina Melnic, Ivanova Nina, Lidia Bancicova, Ana Solodchi, Fripto Svetlana, Gopa Nadejda, Mgurean Nadejda. Lucrătorii bibliotecii pe parcursul anilor au efectuat stagii în biblioteci din țară și de peste hotare: Biblioteca Națională, Biblioteca Națională pentru Copii, Biblioteca publică municipală B.P. Hașdeu, Rusia, Ucraina, România. Nu a fost ușor. Uneori factori potrivnici ne-au frînt înaintarea, ne-au poticnit pașii, ne-au întîrziat fapta.